“DOKUD SKLENĚNÝ STROP NEVIDÍME, NEMŮŽEME HO PRORAZIT”
– Sárka Homfray, Prague: DOK.REVUE

Link to the article (in Czech) 🔗